Realització i edició, 2014

Realització i edició per a l'editorial Espasa i TVE, 2012